Jugoslavenska narodna armija - JNA

Историја ратовања од каменог доба до атомске бомбе

уредници: deda, orijent, BANIC, nemo

Jugoslavenska narodna armija - JNA

Порукаод BANIC » 08 Јул 2006, 22:21

Armije Jugoslavenske narodne armije - JNA

* 1. armija - Beograd
* 2. armija - Niš
* 3. armija - Skopje
* 5. armija - Zagreb
* 7. armija - Sarajevo
* 9. armija - Ljubljana

Korpusi Jugoslavenske narodne armije - JNA

* 2. titogradski korpus - Titograd
* 4. sarajevski korpus - Sarajevo
* 5. banjaluèki korpus - Banja Luka
* 9. kninski korpus - Knin
* 10. zagrebaèki korpus - Zagreb
* 12. novosadski korpus - Novi sad
* 13. rijeèki korpus - Rijeka
* 14. ljubljanski - Ljubljana
* 17. tuzlanski korpus - Tuzla
* 21. niški korpus - Niš
* 24. kragujevaèki korpus - Kragujevac
* 31. mariborski korpus - Maribor
* 32. varaždinski korpus - Varaždin
* 37. užièki korpus - Užice
* 41. bitolski korpus - Bitola
* 42. kumanovski korpus - Kumanovo
* 52. prištinski korpus - Priština

Divizije Jugoslavenske narodne armije - JNA
Mehanizirane divizije:

* 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija
* 32. mehanizirana divizija

Tenkovske divizije:

* 17. tenkovska divizija
* 20. tenkovska divizija
* 26. tenkovska divizija

Streljaèke divizije:

* 1. divizija
* 2
* 3
* 6
* 10
* 12
* 15
* 22
* 24
* 28
* 30
* 33
* 35
* 42
* 45
* 51
* 54
* 56
* 58
* 60
* 62
* 67
* 75
* 85
* 102
* 111
* 120
* 122
* 129
* 130
* 137
* 171

Brigade Jugoslovenske narodne armije - JNA
Oklopne brigade - obr:

* 1. oklopna brigada
* 4. oklopna brigada
* 211. oklopna brigada
* 243. oklopna brigada
* 252. oklopna brigada
* 329. oklopna brigada
* 265. oklopno-mehanizovana brigada

Mehanizovane brigade - mbr:

* 1. proleterska gardijska mehanizovana brigada
* 2. proleterska gardijska mehanizovana brigada
* 3. proleterska gardijska mehanizovana brigada
* 12. proleterska mehanizovana brigada
* 32. mehanizovana brigada
* 36. mehanizovana brigada
* 140. mehanizovana brigada
* 453. mehanizovana brigada

Motorizovane brigada - mtbr:

* 10. motorizovana brigada
* 13. proleterska motorizovana brigada
* 16. proleterska motorizovana brigada
* 24. motorizovana pešadijska brigada
* 169. motorizovana brigada
* 180. motorizovana pešadijska brigada
* 195. motorizovana pešadijska brigada
* 221. motorizovana brigada
* 228. motorizovana brigada
* 253. motorizovana brigada
* 327. motorizovana brigada
* 343. motorizovana brigada
* 395. motorizovana brigada
* 622. motorizovana brigada

* 150. mešovita artiljerijska brigada
* 580. mešovita artiljerijska brigada

* 1. mešovita protivoklopna artiljerijska brigada
* 102. mešovita protivoklopna artiljerijska brigada
* 158. mešovita protivoklopna artiljerijska brigada
* 288. mešovita protivoklopna artiljerijska brigada
* 454. mešovita protivoklopna artiljerijska brigada
* 389. raketno-artiljerijska brigada

* 3. brigada TO

Pukovi Jugoslovenske narodne armije - JNA

* 454. mešoviti protivoklopni artiljerijski puk
* 557. mešoviti protivoklopni artiljerijski puk

RV i PVO SFRJ
(Ratno Vazduhoplovstvo i Protiv Vazdušna odbrana - RV i PVO SFRJ)


* Vazduhoplovni korpus:
o 1. vazduhoplovni korpus
o 3. vazduhoplovni korpus
o 5. vazduhoplovni korpus
o 7. vazduhoplovni korpus

* Avijacijske divizije:
o 1. mešovita avijacijska divizija
o 2. jurišna avijacijska divizija
o 3. lovaèka avijacijska divizija
o 4. lovaèka avijacijska divizija
o 4. bombarderska avijacijska divizija
o 21. mešovita avijacijska divizija
o 29. jurišna avijacijska divizija
o 32. bombarderska avijacijska divizija
o 37. jurišna avijacijska divizija
o 39. lovaèka avijacijska divizija
VaK
Vazduhoplovni korpusi JRV

Vazduhoplovni korpus je, u pogledu pozadinskog obezbeðenja bio samostalan, jer je raspolagao komandama, jedinicama, i ustavnovama za pozadinsko obezbeðenje, kao i materijalnim rezervama. Uvoðenjem u sistem organizacije RV komandi vazduhoplovnih korpusa, Komanda RV je rastereæena operativnih funkcija komandovanja vazduhoplovnim snagama na vojištu u ratu i neposrednih borbenih priprema avijacijskih divizija i pozadinske infrastrukture u miru. Sada je ona mogla da se orijentiše na izvršavanje svojih osnovnih zadataka, kao organ Vrhovne komande i komandovanje snagama RV na ratištu i stvaranje materijalnih i drugih pretpostavki za razvoj i borbenu pripremu RV u miru.

* 1. vazduhoplovni korpus
* 3. vazduhoplovni korpus
* 5. vazduhoplovni korpus
* 7. vazduhoplovni korpus

Pukovi RV i PVO SFRJ
Ratnog Vazduhoplovstva i Protivvazdušne odbrane
Avijacijski pukovi RV i PVO:

* 1. avijacijski školski puk
* 2. avijacijski školski puk
* 3. avijacijski školski puk
* 4. avijacijski školski puk
* 141. avijacijski školski puk
* 185. avijacijski školski puk
*
* 41. bombarderski avio-puk
* 42. bombarderski avio-puk
* 43. bombarderski avio-puk
*
* 81. jurišni avio-puk
* 96. jurišni avio-puk
* 107. jurišni avio-puk
* 111. jurišni avio-puk
* 138. jurišni avio-puk
* 150. jurišni avio-puk
*
* 88. lovaèko-bombarderski avio-puk
* 172. lovaèko-bombarderski avio-puk
*
* 111. lovaèki avio-puk
* 112. lovaèki avio-puk
* 113. lovaèki avijacijski puk
* 198. lovaèki avio-puk
* 204. lovaèki avio-puk
* 254. lovaèki avio-puk
*
* 103. izviðaèki avio-puk
* 184. izviðaèki avio-puk
*
* 119. transportni avio-puk

Artiljerisko-raketni pukovi PVO:

* 155. artiljerisko-raketni puk PVO
* 350. artiljerisko-raketni puk PVO
* 450. artiljerisko-raketni puk PVO
* 20. larp PVO
* 399. larp PVO
* 492. larp PVO

VOJIN
Vazdušno Osmatranje Javljanje i Navodjenje

Sistem vazdušnog osmatranja, javljanja i navoðenja razvijen je u posleratnom periodu. U NOR-u su razvijene samo neke funkcije ovog sistema. Neposredno posle rata, usporedo sa razvojem ostalih rodova i službi, otpoèelo je organizovanje i stvaranje materijalne i kadrovske osnove za organizovanje sistema vazdušnog osmatranja i javljanja.

Formiranje službe VOJIN i prvih jedinica izvršeno je 1953. kada je reorganizovan sistem za vazdušno osmatranje i javljanje (VOJ).

Naredna faza u razvoju karakteristièna je po modernizaciji i znatnom jaèanju materijalne i kadrovske osnove, u kojoj je razvoj jednica VOJ išao u pravcu usavršavanja sistema opremanjem radarsko-raèunarskim sredstvima nove tehnologije i automatizovanim sredstvima za prenos, obradu i prikazivanje podataka osmatranja.

Krajem 1945, od prikupljenog kadra i opreme, formiran je u Zagrebu Školski centar PAA, u kome se, pored struène i borbene obuke, intenzivno izuèavala služba vazdušnog osmatranja i obaveštavanja. Paralelno sa ovim u jedinicama PAO otpoèeo je proces organizacije službe vazdušnog osmatranja i obaveštavanja.

Do kraja 1946. prikupljen je i osposobljen jedan broj PA nišanskih radara "virtsburg" i jedan osmatraèki radar tipa "freja", a poèetkom 1947. formirana je prva radio-osmatraèka èeta. Èeta je formirana za potrebe Školskog centra PAA, èuvanje i izuèavanje prikupljenog materijala i dalje prouèavanje praktiène pripreme radara.

Polovinom 1947. OC komande PAO prerasta u GOC PAO, kada se formira èeta za vazdušno osmatranje i obaveštavanje o vazduhoplovima u Zemunu, koja opslužuje GOC i obezbeðuje veze sa OC zona PAO i Kontrolom letenja Komande RV. Ovo je prva operativna jedinica službe VOOV.

U isto vreme u Komandi RV formiran je radarsko-tehnièki centar, kao njen struèan organ, koji je, na osnovu raspoloživih podataka praæenja razvoja vazduhoplovne tehnike u svetu, dobio zadatak da razradi plan opremanja oružanih snaga radarima i njihovu dalju operativnu primenu u JNA. Dalji rad na razvoju

* 1. puk
* 3. puk
* 5. puk
* 7. puk
* 9. puk
* 211. puk
* 257. puk

Knjige

* Crisis at Bihac: Bosnia's Bloody Battlefield by Brendan O'Shea, Robert Fisk
* The War in Former Yugoslavia by Nathaniel Harris
Vrlo lako i jednostavno kad zakljucim da nema smisla da se puca malim kalibrom a meta daleko i da je to samo rasipanje municije ima da zakljucam ili obrisem ko od sale ...A sad vodnice daj ljudima voljno!
Корисников грб
BANIC
General
 
Поруке: 4052
Придружен: 23 Сеп 2005, 21:44

Порукаод sova » 14 Јун 2008, 15:52

Kakva je razlika izmeðu motorizovane i mehanizovane brigade ?
Корисников грб
sova
Pukovnik
 
Поруке: 1938
Придружен: 20 Апр 2005, 00:18

Порукаод nemo » 14 Јун 2008, 18:38

nemo
Pukovnik
 
Поруке: 1956
Придружен: 04 Феб 2007, 09:32

Порукаод Čelnik Dadara » 14 Јун 2008, 19:17

Sova,
Imas detaljnije o sastavu OMJ JNA na sajtu Srpski oklop.
Evo primer za oklopne jedinice.
http://oklop4.sitebooth.com/jna/1987-1991.htm

PS U tvom potpisu, gde si nasao da Slovenija ima vise topova od nas? (u stvari, koga podrazumevas pod nas?)
Корисников грб
Čelnik Dadara
Pukovnik
 
Поруке: 1887
Придружен: 28 Дец 2007, 22:51
Место: Beograd

Порукаод sova » 16 Јун 2008, 19:11

Hvala na informacijama momci,

PS U tvom potpisu, gde si nasao da Slovenija ima vise topova od nas? (u stvari, koga podrazumevas pod nas?)


Wikipedia i sajt naše vojske, sabroj sve topove koje ima slovenska vojska i naše i videæeš i sam (naši su izbacili iz upotreba d30 i onaj drugi tako da su ostale samo nora-e a i dobar deo njih je u "rezervi")
Корисников грб
sova
Pukovnik
 
Поруке: 1938
Придружен: 20 Апр 2005, 00:18

Порукаод Čelnik Dadara » 16 Јун 2008, 19:34

sova пише:Wikipedia i sajt naše vojske, sabroj sve topove koje ima slovenska vojska i naše i videæeš i sam (naši su izbacili iz upotreba d30 i onaj drugi tako da su ostale samo nora-e a i dobar deo njih je u "rezervi")


Podaci za Sloveniju sa Wikipedie
18x M-71 towed 155/45 mm howitzer
36x MN 9 120 mm mortar
16x M2A1 105 mm howitzer (reserve status)
30x M48B1 76 mm gun (reserve status)
4x M-63 Plamen 128 mm MRLS (reserve status)
8× 2S1 Gvozdika 122mm (reserve status)


Podaci za Srbiju
Вучна артиљерија
минобацачи М74 и М75 120мм
топ 130мм М46 - 18
топ-хаубица 152мм Нора А - 36
хаубица 122мм Д30 - 303 у резерви

Самоходна артиљерија и ракетна артиљерија
Самоходна хаубица 122мм 2С1 Гвоздика - 72
Самоходна хаубица 152мм Нора Б-52 - 16
СВРЛ М-94 Пламен-С - 18 (у резерви)
СВРЛ М-77 Огањ - 60 (40 у резерви)
СВРЛ М-87 Оркан - 4

Cini mi se da bas i nisu najtacniji svi podaci za Srbiju.

U savkom slucaju, vidi se da po svim parametrima Srbija ima vise artiljerije.
Kad se dodaju 72 Gvozdike, koja su samohodna orudja, i planirana konverzija Nore, mislim da je jasno gde je prednost.
Корисников грб
Čelnik Dadara
Pukovnik
 
Поруке: 1887
Придружен: 28 Дец 2007, 22:51
Место: Beograd

Порукаод Stari-istroseni » 16 Јун 2008, 21:56

Pa dobro ljudi jestel vi racunali i onu nasu artiljeriju sto je sakrivena po budzacima supama i stogovima sena, lele kad zagrmi pa nasi seljaci povade sve ono ima da bude ko kad je Zukovski pripremo artiljerijski baraz na fon paulusa kod Staljingrada :lol: :lol: :lol:
Sluzio sam klasu 92/93 3 P.D.C zvali su me po nadimku mali legia
Корисников грб
Stari-istroseni
Pukovnik
 
Поруке: 2198
Придружен: 23 Окт 2005, 17:20
Место: Beograd

Порукаод sova » 17 Јун 2008, 00:08

Cini mi se da bas i nisu najtacniji svi podaci za Srbiju.

U savkom slucaju, vidi se da po svim parametrima Srbija ima vise artiljerije.
Kad se dodaju 72 Gvozdike, koja su samohodna orudja, i planirana konverzija Nore, mislim da je jasno gde je prednost.


Malo sutra jedno je rezervni status u sloveniji, francuskoj, nemaèkoj itd a drugo u srbiji svakog dana možeš oèekivati vesti da æe da unište m46 i d30 jer su "zastareli" ili "imamo mi i bolje". Slovenska vojska u veliko nabavlja novo oružje oklopna vozila, puške, itd
Ja sam govorio o vuènoj artiljeriji ne o gvozdikama i pokretnim norama a moraš uzeti u obzir da je Slovenija 4 puta manja od srbije i da ima 5 puta manje stanovnika, da nema pokrajinu koja je proglasila nezavisnost, da je u nato paktu, i ne ugrožava je amerika i ceo nato savez ... itd da ne dužim pa mi kaži kakvi su to parametri ...
Корисников грб
sova
Pukovnik
 
Поруке: 1938
Придружен: 20 Апр 2005, 00:18

Порукаод raden82 » 04 Јул 2008, 11:51

tu nesrecu zvanu JNA treba sto pre zaboraviti
raden82
Desetar
 
Поруке: 27
Придружен: 03 Јул 2008, 20:45

Порукаод HP35 forever » 04 Јул 2008, 15:48

Pa ti je zaboravi . Pamti ovu Ponoševu . Ionako za bolju nisi . Pošto si verovatno klinac (odrastao èovek ne lupeta šta god mu padne na pamet) , pitaj roditelje da li pristaju da zaborave deo života u SFRJ i da li smo tada nakaradno živeli i da li je JNA bila baš takva nesreæa . Nesreæa je zavladala kad su budale progovorile a budale ih prihvatile kao mesije .
Uostalom , da li shvataš da se nalaziš na sajtu veterana 63. padobranske brigade - jedinice koja je nastala u toj JNA i napravila i status i rejting najveæim delom trajanja u toj armiji . To treba poštovati . Za vreme trajanja te armije , kakva god da je bila , proživeli smo 45 godina u miru a to je najduži period mira na ovim nesretnim prostorima . Ali ..
Stari Rimljani imali su poslovicu - ne bacajte bisere pred ..... .
Бог је највећи ратник !
Корисников грб
HP35 forever
Potpukovnik
 
Поруке: 1068
Придружен: 17 Дец 2007, 16:59
Место: Munze Konza

Следећа

Повратак на РАТОВИ И КРИЗЕ У СВЕТУ

Ко је на вези

Корисника прегледа овај форум: Нема регистрованих корисника и 1 гост